Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie
 
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W KROŚNIE


Klauzula informacyjna
Data modyfikacji 2018-05-24

KLAUZULA INFORMACYJNA

zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

  KLAUZULA INFORMACYJNA >>>  
     

     

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu
Data modyfikacji 2019-11-28

Dyrektor Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie informuje, że w Szkole oraz w jej obszarach funkcjonuje monitoring. Celem monitoringu jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniów, pracowników oraz ochrony mienia Szkoły. Obszar objęty nadzorem w postaci monitoringu jest oznaczony poprzez tabliczki z piktogramami kamery i obejmuje korytarze, oraz wejścia do budynku Szkoły. Podstawą prawną jest art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawa oświatowego oraz art. 22 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
Z klauzulą informacyjną dotyczącą praw osób, których wizerunek został rejestrowany można zapoznać się w siedzibie Szkoły, na tablicach ogłoszeń oraz klikając na poniższy link „Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu” „Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu”  
     

              

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Księdza Piotra Skargi 1

tel: 13-43-688-21, fax.13-43-224-73

email: zespol@cku.krosno.pl

 

 

Copyright © ZSKU Krosno 2022

 

 

Kursy językowe

Edoo - neutralne