Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie
 
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W KROŚNIE


Film promocyjny 2023
Data modyfikacji 2023-05-24       

     

Informacja na temat kierunków kształcenia zawodowego
Data modyfikacji 2018-10-29

     

SZKOŁA DLA MŁODZIEŻY - Technik fotografii i multimediów
Data modyfikacji 2019-03-06

1. Technik fotografii i multimediów  (wcześniej: fototechnik) zajmuje się projektowaniem, realizacją i obróbką obrazu fotograficznego o różnym charakterze – fotografii reklamowych, reportażowych oraz innych. Efekty pracy technika fotografii i multimediów mogą zostać wykorzystane przy tworzeniu reportaży prasowych, kampanii reklamowych i okolicznościowych, przygotowaniu materiałów do druku, tworzeniu prac multimedialnych na potrzeby Internetu i nie tylko. Reprezentanci tego zawodu współpracują także z instytucjami państwowymi takimi, jak na przykład policja, czy archiwa.

 

2. Informacja dodatkowe

W szkole organizaowane są warsztaty fotograficzne, dodatkowe zajęcia, uczniowie wielokrotnie brali udział w zajęciach i stażach organizowanych w ramach projektów wspólfinasnowanych ze środków EFS.

 

 

3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

Kwalifikacja 1:

AUD.02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu,

Kwalifikacja 2:

AUD.05. Rejestracja projektów graficznych i multimedialnych.

 

Każda kwalifikacja kończy się egzaminem państwowym i wydaniem świadectwa o ukończeniu kwalifikacji w ramach zawodu.

 

4. Sylwetka absolwenta

Jako technik fotografii i multimediów  będziesz się zajmować:

 • organizacją planów zdjęciowych
 • wykonywaniem fotografii studyjnych i w plenerze
 • obsługą programów graficznych przeznaczone do obróbki obrazu cyfrowego
 • przygotowaniem fotografii i prac graficznych przeznaczone do wydruku
 • przygotowaniem prezentacje graficzne i multimedialne
 • wykonywaniem i wdrażaniem internetowych projektów multimedialnych

Pomyślnie zdane egzaminy oraz ukończenie szkoły dają tytuł zawodowy technika fotografii i multimediów, a zdany egzamin maturalny daje szansę kontynuowania nauki na studiach wyższych:  grafika artystyczna, grafika komputerowa, multimedia i grafika komputerowa, fotografia.

 

5. Technik fotografii i multimediów  znajdzie zatrudnienie w:

 • studiach fotograficznych
 • agencjach wydawniczych
 • mediach
 • agencjach reklamowych
 • instytucjach państwowych – policja, archiwa
 • instytucjach zajmujących się cyfryzacją materiałów analogowych
 •  może także prowadzić własną działalność gospodarczą w formie usługowej, np. w zakresie fotografii ślubnej, okolicznościowej.

 

6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

W naszym Technikum Nr 7 uczniowie z kierunku technik fotografii i multimediów  uczą się na legalnym, pełnym oprogramowaniu pakietu Adobe w tym:

 • Photoshop
 • Illustrator
 • InDesign
 • Dreamweaver
 • Flash
 • i inne

Posiadamy profesjonalnie wyposażone studio fotograficzne oraz pracownie takie jak:

 • cyfrowej obróbki obrazu
 • grafiki komputerowej i multimedialnej
 • urządzeń fototechnicznych
 • technik fotograficznych
 • procesów fotograficznych

 

Uczniowie mają do dyspozycji nowoczesny sprzęt fotograficzny, komputerowy, oświetleniowy, urządzenia drukujące, skanery, tablety co pozwala na realizację wszystkich treści programowych na najwyższym możliwym poziomie.

Przy rekrutacji do tego oddziału będą liczone punkty za ocenę z języka polskiego i matematyki i informatyki, oraz jedna najlepsza ocena uzyskana z pośród: języka obcego nowożytnego, plastyki, chemii, zajęć technicznych, zajęć artystycznych.

 

 

 

 

        

     

SZKOŁA DLA MŁODZIEŻY - Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
Data modyfikacji 2019-03-06

1. Technik grafiki i poligrafii cyfrowej zajmuje się przygotowywaniem materiałów do drukowania. Obsługuje różnego rodzaju programy graficzne oraz typowe programy do składu komputerowego. Z dostarczonych materiałów w postaci tekstu, wykresów, fotografii, tabel wykonuje za pomocą sprzętu komputerowego obróbkę materiałów graficznych. Wykonuje i publikuje internetowe projekty multimedialne w tym bannery, buttony oraz strony internetowe.

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej jest obecny niemal w każdej agencji reklamowej, we wszystkich firmach wydawniczych oraz drukarniach cyfrowych. Od jego umiejętności zależy bowiem ostateczny wygląd bannerów internetowych, design stron internetowych, ulotek, gazet, czasopism kolorowych oraz książek.

 

2. Informacja dodatkowe

W szkole organizaowane są warsztaty fotograficzne, dodatkowe zajęcia. Uczniowie wielokrotnie brali udział w zajęciach i stażach organizowanych w ramach projektów wspólfinasnowanych ze środków EFS.

 

3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

 • Kwalifikacja 1:

PGF.04. Przygotowywanie, oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych,

 

 • Kwalifikacja 2:

PGF.05 Drukowanie cyfrowe i obróbka druków.

Każda kwalifikacja kończy się egzaminem państwowym i wydaniem świadectwa o ukończeniu kwalifikacji w ramach zawodu.

 

4. Sylwetka absolwenta

Jako technik grafiki i poligrafii cyfrowej będziesz się zajmować:

 • szeroko pojętym przygotowywaniem materiałów do drukowania.
 • obsługą różnego rodzaju programów graficznych oraz typowych programów do składu komputerowego
 • z dostarczonych materiałów w postaci tekstu, wykresów, fotografii, tabel wykonywaniem za pomocą sprzętu komputerowego obróbki materiałów graficznych i tekstu, korekty kolorów, formatowaniem tekstu i grafiki, rozmieszczeniem tekstu i grafiki na arkuszu drukarskim
 • dobieraniem procesów i ustalaniem parametrów drukowania w różnych technikach drukarskich
 • obsługą cyfrowych systemów produkcyjnych stosowanych w poligrafii
 • eksploatacją cyfrowych maszyn i urządzeń drukujących
 • modelowaniem, drukowaniem i obróbką wydruków 3D

 

 

5. Technik grafiki i poligrafii cyfrowej znajdzie zatrudnienie w:

 • wydawnictwach – w przygotowywaniu i projektowaniu publikacji
 • drukarniach – w procesach przygotowawczych i reprodukcyjnych
 • obsłudze maszyn i urządzeń cyfrowych
 • obsłudze cyfrowych systemów zarządzania drukarnią
 • zakładach poligraficznych – m.in. przy projektowaniu opakowań, drukowaniu cyfrowym i dalszej obróbce
 • agencjach reklamowych – m.in. przy projektowaniu gadżetów reklamowych, projektowaniu reklamy zewnętrznej, wystawiennictwie produktów, a także udziału w kampaniach reklamowych,
 • studiach graficznych i fotografii cyfrowej
 • przemyśle (np. w wzornictwie przemysłowym, w przygotowywaniu materiałów do szkoleń zawodowych dla pracowników, w reklamie firm i sprzedaży produktów firmowych),
 • edukacji – np. prowadzeniu komputerowych kursów szkoleniowych,
 • i wielu innych dziedzinach.

 

Perspektywy dalszego kształcenia:

umożliwia podjęcie nauki w szkołach wyższych I stopnia na kierunkach: informatyka, grafika artystyczna, grafika komputerowa, multimedia i grafika komputerowa, papiernictwo i poligrafia umożliwia kontynuację nauki na innych kierunkach związanych z branżą IT i poligrafią 

 

6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

W naszym Technikum Nr 7 uczniowie z kierunku technik grafiki i poligrafii cyfrowej uczą się na legalnym, pełnym oprogramowaniu najnowszego pakietu Adobe w tym:

 • Photoshop
 • Illustrator
 • InDesign
 • Dreamweaver
 • After Effects
 • Animate
 • i inne

Posiadamy profesjonalnie wyposażone pracownie takie jak:

 • cyfrowych technologii graficznych
 • komputerowych technik multimedialnych
 • maszyn poligraficznych i urządzeń cyfrowych
 • poligraficznych procesów przygotowawczych
 • drukowania cyfrowego

Uczniowie mają do dyspozycji sprzęt komputerowy, tablety graficzne, drukarki (laserowe, atramentowe), skanery, plotery, bigówki, laminatory, bindownice, gilotyny itp.

 

Przy rekrutacji do tego oddziału będą liczone punkty za ocenę z języka polskiego i matematyki i informatyki, oraz jedna z pośród ocen uzyskanych: z języka obcego nowożytnego, plastyki, chemii, zajęć technicznych, zajęć artystycznych.

 

 

Wycieczki dydaktyczne              

     

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE DLA DOROSŁYCH
Data modyfikacji 2022-03-12

 • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

absolwenci: szkół podstawowych, gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej.

 


Konsultacje odbywają się w trybie zaocznym 2-3 razy w tygodniu
w dni powszednie od godz. 15:00 - 19:05 
w soboty od godz. 8:00- 13:05


Terminy rekrutacji:

Harmonogram rekrutacji (Strona KO)

Przyjmowanie dokumentów kandydatów w sekretariacie szkoły –
ul. Księdza Piotra Skargi 1Wymagane dokumenty:
 
 
        

     

SZKOŁY POLICEALNE DLA DOROSŁYCH
Data modyfikacji 2017-05-12

 • Szkoły Policealne dla Dorosłych

oferowane kierunki:

 

 • Technik masażysta NOWOŚĆ
 • Technik administracji - 2 lata (4 semestry)
 • Technik ochrony fizycznej osób i mienia - 2 lata (4 semestry)
 • Technik bezpieczeństwa i higieny pracy - 1,5 roku (3 semestry)
 • Technik usług kosmetycznych - 2 lata (4 semestry)
 • Opiekun medyczny - 1 rok (2 semestry)
 • Florysta - 1 rok (2 semestry)

Konsultacje odbywają się w trybie zaocznym 2-3 razy w tygodniu
w dni powszednie od godz. 15:00 - 19:05 


Terminy rekrutacji:
 
 • Harmonogram rekrutacji (Strona KO)
 • Przyjmowanie dokumentów kandydatów w sekretariacie szkoły – ul. Piotra Skargi 1.


Wymagane dokumenty:
 • wniosek o przyjęcie - druk do uzupełnienia
 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły,
 • dokument tożsamości do wglądu
 • 1 zdjęcie
 • zaświadczenie z Poradni Medycyny Pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.       

     

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE
Data modyfikacji 2017-05-12

Oferta kwalifikacyjnych kursów zawodowych

 

Prowadzimy bezpłatne kursy kwalifikacyjne w zawodach:

 

 

 • Prowadzenie rachunkowości
 • Prowadzenie sprzedaży
 • Prowadzenie działalności handlowej
 • Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych
 • Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych
 • Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania
 • Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych
 • Drukowanie cyfrowe
 • Wykonywanie usług kelnerskich
 • Organizacja usług gastronomicznych
 • Wykonywanie kompozycji florystycznych
 • Organizacja i prowadzenie archiwum
 • Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej
 • inne kursy

 

 

    Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje „Zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego” uprawniające do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną. Osoba, która zda egzamin, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

    Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie będzie mogła otrzymać osoba, która posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu (odpowiednio wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie) oraz zda egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie. (Są zawody mające 1, 2 lub 3 kwalifikacje)

 

Informacje na temat kwalifikacyjnych kursów zawodowych >>>


Rekrutacja na kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzona jest na bieżąco w ciągu całego roku szkolnego       

     

OFERTA KURSÓW
Data modyfikacji 2011-02-14

FORMULARZ REJESTRACYJNY

 

Decyzją Nr WSA. 021-7/05 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 25 lutego 2005r. Centrum Kształcenia Ustawicznego wchodzące w skład Zespołu Kształcenia Ustawicznego w Krośnie otrzymało akredytację w zakresie niżej wymienionych form:

 


Księgowość wspomagana komputerem 160 godz.

 1. Przygotowanie uczestnika kursu do wykonywania pracy w zawodach związanych z księgowością,
 2. Nabycie wiedzy z zagadnień uproszczonych form ewidencji do pracy w pełnej księgowości lub przy prowadzeniu księgowości uproszczonej,
 3. Nabycie umiejętności wykorzystania i obsługi współczesnych systemów komputerowych wspomagających prowadzenie księgowości,
 4. Nabycie umiejętności związanych z samozatrudnieniem

 


Księgowość małych firm - uproszczone formy 120 godz.

 1. Przygotowanie uczestnika kursu do wykonywania pracy w zawodach związanych z księgowością,
 2. Nabycie wiedzy z zagadnień uproszczonych form ewidencji do pracy w pełnej księgowości lub przy prowadzeniu księgowości uproszczonej,
 3. Nabycie umiejętności wykorzystania i obsługi współczesnych systemów komputerowych wspomagających prowadzenie księgowości,
 4. Nabycie umiejętności związanych z samozatrudnieniem.
   

Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych 120 godz.

 1. Przygotowanie uczestnika kursu do wykonywania pracy w zawodach związanych z handlem,
 2. Nabycie wiedzy z zagadnień dotyczących obsługi klienta, organizacji pracy jednostek handlowych, marketingu handlowego i towaroznawstwa,
 3. Nabycie umiejętności wykorzystania i obsługi współczesnych systemów komputerowych wspomagających prowadzenie handlu,
 4. Nabycie umiejętności obsługi kas fiskalnych i urządzeń wspomagających handel.
   

Gospodarka magazynowa wspomagana komputerem 120 godz.

 1. Nabycie praktycznych umiejętności z zakresu:
 • gospodarki magazynowej,
 • organizowania dostaw towarów i ich przechowywania i transportu,
 • przeprowadzania odbioru ilościowego i jakościowego,
  dokumentacji magazynowej i inwentaryzacji,
 1. Nabycie umiejętności obsługi programów komputerowych wspomagających gospodarkę magazynową.
   

Podstawy obsługi komputera 40 godz.

 1. Zapoznanie z systemem operacyjnym Windows XP,

 2. Nabycie umiejętności obsługi edytora tekstu,

 3. Nabycie umiejętności wykorzystywania arkusza kalkulacyjnego,

 4. Nabycie umiejętności korzystania z Internetu i poczty elektronicznej.


ECDL 40 godz.

Nabycie kwalifikacji niezbędnych do efektywnego wykorzystania możliwości jakie niosą technologie informatyczne.
PROGRAM KURSU W POSTACI SIEDMIU MODUŁÓW:
 

 • Podstawy technik informatycznych - nabycie wiedzy na temat kluczowych pojęć dotyczących użytkowania komputerów i wykorzystania ich w społeczeństwie,
 • Użytkowanie komputerów - nabycie wiedzy na temat podstawowych zasad organizacji środowiska pracy do efektywnego wykorzystania komputera,
 • Edytor tekstu - nabycie umiejętności przetwarzania tekstu "Microsoft Word" w celu tworzenia dokumentów,
 • Arkusze kalkulacyjne - nabycie umiejętności projektowania i stosowania arkusza kalkulacyjnego oraz znajomości jego podstawowych funkcji,
 • Bazy danych - nabycie umiejętności tworzenia małej bazy danych przy użyciu standardowego pakietu bazy danych oraz tworzenia zapytań i raportów z istniejącej bazy danych,
 • Grafika menedżerska i prezentacyjna - nabycie umiejętności posługiwania się programem komputerowym do tworzenia prezentacji (umiejętność tworzenia, formatowania, modyfikacji i przygotowanie prezentacji z zastosowaniem różnych układów, slajdów z przeznaczeniem do wyświetlania i drukowania)
 • Usługi w sieciach informatycznych - nabycie znajomości pojęć sieciowych, umiejętności korzystania z poczty elektronicznej, i wiedzy o tym co jest dostępne w sieciowych serwisach informacyjnych.

Grafiki komputerowej 40 godz.

 1. Nabycie umiejętności z zakresu obsługi programów:
 • Photoshop
 • CorelDRAW
 • AutoCAD

Oferta kursowa w roku szkolnym 2017/2018

Organizujemy kursy w zakresie:


Kursy ekonomiczne


Asystentka - sekretarka 80 godz.

 1. Nabycie umiejętności wykazywania się kulturą osobistą oraz utrzymywanie wyglądu i prezentacji osobistej,

 2. Nabycie umiejętności organizacji i utrzymanie estetyki sekretariatu i gabinetu szefa,

 3. Nabycie umiejętności organizacji pracy biurowej,

 4. Nabycie umiejętności sporządzania korespondencji w sprawach handlowych, osobowych i administracyjnych,

 5. Nabycie umiejętności obsługi biurowych środków technicznych i środków łączności,

 6. Nabycie umiejętności obsługi interesantów oraz organizacja podróży i spotkań,

 7. Nabycie umiejętności zastosowania komputera w sekretariacie.


Kadry - płace 60 godz.

 1. Umiejętność prowadzenia spraw osobowych w każdej jednostce organizacyjnej,
   

 2. Znajomość zagadnień i przepisów prawa pracy i zasad wynagradzania,
   

 3. Praktyczne zastosowanie przepisów prawa pracy
   

 4. Umiejętność prowadzenia rozrachunków z pracownikami
   


Księgowość wspomagana komputerem 180 godz.

 1. Przygotowanie uczestnika kursu do wykonywania pracy w zawodach związanych z księgowością,

 2. Nabycie wiedzy z zagadnień pełnej księgowości wymaganej do pracy w pełnej księgowości lub przy prowadzeniu księgowości uproszczonej,

 3. Nabycie umiejętności wykorzystania i obsługi współczesnych systemów komputerowych wspomagających prowadzenie księgowości,

 4. Nabycie umiejętności związanych z samozatrudnieniem.


Prowadzenie własnej firmy 40 godz.

 1. Przygotowanie do:

 • założenia własnej firmy,

 • samodzielnego rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej,

 • organizowania działalności firmy w środowisku gospodarczym,

 • prowadzenia księgowości, podatków, płac, ZUS,

 • zagadnień odpowiedzialności małego przedsiębiorcy.


Organizacja agroturystyki 40 godz.

 1. Nabycie umiejętności praktycznych związanych z rozpoczęciem działalności agroturystycznej,

 2. Nabycie umiejętności związanych z organizowaniem działalności agroturystycznej,

 3. Zapoznanie z zagadnieniami dotyczącymi finansowania działalności agroturystycznej,

 4. Nabycie umiejętności sporządzania biznes planu,

 5. Zapoznanie z zagadnieniami dotyczącymi doradztwa i negocjacji w biznesie,

 6. Przygotowanie uczestnika do prowadzenia działalności agroturystycznej.


Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych 80 godz.

 1. Przygotowanie uczestnika kursu do wykonywania pracy w zawodach związanych z handlem,

 2. Nabycie wiedzy z zagadnień dotyczących obsługi klienta, organizacji pracy jednostek handlowych, marketingu handlowego i towaroznawstwa,

 3. Nabycie umiejętności wykorzystania i obsługi współczesnych systemów komputerowych wspomagających prowadzenie handlu,

 4. Nabycie umiejętności obsługi kas fiskalnych i urządzeń wspomagających handel.
   


Gospodarka magazynowa wspomagana komputerem 80 godz.

 1. Nabycie praktycznych umiejętności z zakresu:

 • gospodarki magazynowej,

 • organizowania dostaw towarów i ich przechowywania i transportu,

 • przeprowadzania odbioru ilościowego i jakościowego,

 • dokumentacji magazynowej i inwentaryzacji,

 1. Nabycie umiejętności obsługi programów komputerowych wspomagających gospodarkę magazynową.


Kancelaryjno - archiwalny 40 godz.

 1. Nabycie wiedzy na temat teorii i metodyki archiwalnej z uwzględnieniem organizacji i metody pracy w archiwum zakładowym i składnicy akt,

 2. Nabycie umiejętności postępowania z dokumentacją oraz poznanie rodzajów współczesnej dokumentacji wraz z jej klasyfikacją i kwalifikacją,

 3. Nabycie wiedzy na temat organizacji sieci archiwalnej, organizacji pracy kancelaryjnej (instrukcja kancelaryjna, wykaz akt) oraz ogólnych zasad porządkowania różnych rodzajów dokumentacji.
   


Kursy BHPBHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych 8 godz.

 1. Aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

 • przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną praca,

 • zagrożeń związanych z wykonywana pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami,

 • postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.


BHP dla pracowników administracyjno - biurowych 14 godz.

 1. Aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

 • oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,

 • metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,

 • kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami i higieny pracy,

 • postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

 


Kursy komputeroweSieci komputerowe - tworzenie i administracja 40 godz.

 1. Kurs w swoim zakresie obejmuje:

 • Podstawowe informacje o sieciach komputerowych - protokoły, adresacja, topologie

 • Identyfikowanie i dobieranie sprzętu sieciowego

 • Projektowanie sieci komputerowych

 • Montaż i konfigurację sieci komputerowych i urządzeń sieciowych

 • Kontrolowanie stanu technicznego, konserwacja i naprawa sieci komputerowych

 • Zabezpieczanie sieci komputerowychKurs grafiki komputerowej I i II stopnia 40 godz.

 1. Nabycie umiejętności z zakresu obsługi programów:

 • Photoshop

 • CorelDRAW

 • AutoCAD
   


Podstawowa obsługa komputera 40 godz.

 • Zapoznanie z systemem operacyjnym Windows XP,

 • Nabycie umiejętności obsługi edytora tekstu,

 • Nabycie umiejętności wykorzystywania arkusza kalkulacyjnego,

 • Nabycie umiejętności korzystania z Internetu i poczty elektronicznej.
   


Tworzenie stron WWW 40 godz.

 • Profesjonalne zdobycie wiedzy z zakresu tworzenia własnych stron internetowych

 • Poznanie wybranych zastosowań i narzędzi informatycznych z danego zagadnienia.


ECDL 40 godz.

Nabycie kwalifikacji niezbędnych do efektywnego wykorzystania możliwości jakie niosą technologie informatyczne.
PROGRAM KURSU W POSTACI SIEDMIU MODUŁÓW:

 • Podstawy technik informatycznych - nabycie wiedzy na temat kluczowych pojęć dotyczących użytkowania komputerów i wykorzystania ich w społeczeństwie,
 • Użytkowanie komputerów - nabycie wiedzy na temat podstawowych zasad organizacji środowiska pracy do efektywnego wykorzystania komputera,
 • Edytor tekstu - nabycie umiejętności przetwarzania tekstu "Microsoft Word" w celu tworzenia dokumentów,
 • Arkusze kalkulacyjne - nabycie umiejętności projektowania i stosowania arkusza kalkulacyjnego oraz znajomości jego podstawowych funkcji,
 • Bazy danych - nabycie umiejętności tworzenia małej bazy danych przy użyciu standardowego pakietu bazy danych oraz tworzenia zapytań i raportów z istniejącej bazy danych,
 • Grafika menedżerska i prezentacyjna - nabycie umiejętności posługiwania się programem komputerowym do tworzenia prezentacji (umiejętność tworzenia, formatowania, modyfikacji i przygotowanie prezentacji z zastosowaniem różnych układów, slajdów z przeznaczeniem do wyświetlania i drukowania)
 • Usługi w sieciach informatycznych - nabycie znajomości pojęć sieciowych, umiejętności korzystania z poczty elektronicznej, i wiedzy o tym co jest dostępne w sieciowych serwisach informacyjnych.


Oprogramowanie biurowe I, II i III stopnia 40 godz.

 • Nabycie umiejętności przetwarzania tekstu efektywnego wykorzystania edytora tekstu "Microsoft Word" w celu tworzenia dokumentów,

 • Nabycie umiejętności projektowania i stosowania arkusza kalkulacyjnego oraz znajomości jego funkcji.

 • Nabycie umiejętności tworzenia bazy danych przy użyciu standardowego pakietu bazy danych oraz tworzenia zapytań i raportów z istniejącej bazy danych.
   


Word I i II stopnia 40 godz.

 • Nabycie umiejętności wykorzystywania programu do edycji tekstu,

 • Nabycie umiejętności wykonywania zadań związanych z tworzeniem, formatowaniem, drukowaniem dokumentów i przygotowaniem ich do rozpowszechnienia (dystrybucji),

 • Nabycie umiejętności kopiowania i przenoszenia fragmentów tekstu w obrębie jednego dokumentu i pomiędzy otwartymi dokumentami,

 • Nabycie umiejętności stosowania niektórych funkcji zaawansowanych związanych z tworzeniem standardowych tabel, umieszczaniem w tekście obrazów i grafik, a także tworzenie korespondencji seryjnej.


Excel I i II stopnia 40 godz.

 • Umiejętność wykonywania zadań związanych z tworzeniem, formatowaniem, modyfikacją i zastosowaniem arkusza w wybranych obszarach zastosowania,

 • Umiejętność tworzenia standardowych formuł matematycznych i logicznych, używając podstawowych funkcji matematycznych, statystycznych i logicznych,

 • Umiejętność tworzenia i formatowania wykresów.Obsługa platformy "MOODLE" 35 godz.

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych chęcią zapoznania się z obsługą platformy edukacyjnej Modle oraz tworzeniem i prowadzeniem na platformie kursów metodą kształcenia na odległość.

 • Nabycie umiejętności konfiguracji i obsługi platformy Moodle,

 • Zapoznanie się z narzędziami umożliwiającymi stworzenie kursu poprzez umieszczanie materiałów dydaktycznych,

 • Nabycie umiejętności aktywnego prowadzenia zajęć edukacyjnych metodą e-learningu.


 


Kursy gastronomiczne
Kurs barmański 55 godz.

 • Nabycie właściwej postawy kelnera - barmana,

 • Nabycie umiejętności prawidłowej obsługi gościa za barem,

 • Poznanie "złotych reguł" - miksologii napojów mieszanych,

 • Nabycie umiejętności sporządzania drinków

 • Poznanie receptur drinków klasycznych.


Kurs kelnerski 55 godz.
 

 • Nabycie właściwej postawy kelnera,

 • Nabycie prawidłowej umiejętności, obsługi gościa,

 • Zapoznanie ze sprzętem kelnerskim

 • Poznanie różnych form obsługi,

 • Poznanie właściwych zwyczajów, form towarzyskich i reguł grzecznościowych
   


 

Termin kursu będzie podany po zebraniu grupy 15 osób

Dokonywanie zgłoszeń pod numerem telefonu:

013-43-688-21 w. 22

 

        

     

Pracownie przedmiotowe
Data modyfikacji 2012-07-02 


 

       

     

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji
Data modyfikacji 2020-06-17

Dokumenty wymagane przy rekrutacji:

 • wniosek o przyjęcie - druk do uzupełnienia
 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły,
 • dokument tożsamości do wglądu
 • 1 zdjęcie

Przy składaniu podania obowiązuje komplet dokumentów! Wniosek o przyjęcie do LO dla dorosłych >>>  
 Wniosek o przyjęcie do szkoły policealnej dla dorosłych >>>  
 Regulamin ZSKU - załącznik do podania >>>  
 

              

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Księdza Piotra Skargi 1

tel: 13-43-688-21, fax.13-43-224-73

email: zespol@cku.krosno.pl

 

 

Copyright © ZSKU Krosno 2022

 

 

Kursy językowe

Edoo - neutralne