Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie
 
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W KROŚNIE


  ZAKOŃCZENIE KURSU PROWADZENIA DZIAŁALNOSCI GOSPODARCZEJ I KSIAG RACHUNKOWYCH
  dodany przez Aneta Bator dnia 2019-05-25

   

  ZAKOŃCZENIE KURSU PROWADZENIA DZIAŁALNOSCI GOSPODARCZEJ I KSIAG RACHUNKOWYCH

  dla uczniów Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie

  w ramach projektu „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”

   

  W maju 2019 r zakończył się kolejny (ostatni już) kurs zorganizowany dla uczniów Technikum nr 7 w ZSKU kształcących się w zawodach fototechnik i technik cyfrowych procesów graficznych.

   

  „Kurs prowadzenia działalności gospodarczej i ksiąg rachunkowych” (54 godziny) prowadzony przez Marcina Bednarza ukończyło 15 uczniów z kl. IV F i IV TCPG.

   

  Uczniowie wykorzystali okazję rozwoju swoich zainteresowań i z pewnością zwiększyli swoje szanse na wymagającym rynku pracy.

   

  Kursy były jednym z elementów realizowanego we współpracy z Urzędem Miasta Krosna projektu „Kształcenie Zawodowe Szansą Rozwoju” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

            

       

  UKOŃCZENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRZEZ NAUCZYCIELI
  dodany przez Aneta Bator dnia 2019-05-01

  UKOŃCZENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRZEZ NAUCZYCIELI

  Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie

  w ramach projektu „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”

   

  W kwietniu 2019 r nauczyciele przedmiotów zawodowych: Wiktor Szyndak i Bogdan Skotnicki ukończyli trzysemestralne studia podyplomowe „Grafika komputerowa” na Uniwersytecie Rzeszowskim.

   

  Z tej formy wsparcia w ramach projektu, skorzystali sami nauczyciele, którzy wzbogacili swoje kwalifikacje, ale przyniosło to również „długofalowe korzyści” dla szkoły i przyszłych roczników uczniów.

   

   

  Studia podyplomowe były jednym z elementów realizowanego we współpracy z Urzędem Miasta Krosna projektu „Kształcenie Zawodowe Szansą Rozwoju” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

   

   

            

       

  Ogłoszenie o naborze na Kurs prowadzenia działalności gospodarczej i ksiąg rachunkowych
  dodany przez Aneta Bator dnia 2019-01-02

  Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie 
  ogłasza nabór uczniów Technikum Nr 7 do udziału w projekcie

  „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”

   

  Rekrutacja do Projektu przebiegać będzie zgodnie z „Regulaminem rekrutacji” oraz „Harmonogramem realizacji form wsparcia”, które są dostępne na stronie internetowej szkoły (w zakładce projektu) oraz tablicy ogłoszeń (parter, przy salce gimnastycznej).

  Obecnie ogłaszamy nabór uczennic/uczniów Technikum Nr 7
  w Krośnie do niżej wymienionych form wsparcia:

  1. „Kurs prowadzenia działalności gospodarczej i ksiąg rachunkowych”- dla zawodu TCPG (technik cyfrowych procesów graficznych) oraz dla zawodu F (fototechnik). Kurs obejmuje 54 godziny lekcyjne i będzie się odbywał w pracowni komputerowej ZSKU w Krośnie.

   

  Niezbędne dokumenty dostępne są na stronie internetowej szkoły oraz w biurze projektu – budynek ZSKU w Krośnie ul. Czajkowskiego 49 - pokój B 305.

  Szczegółowych informacji udziela koordynator szkolny  – Aneta Bator

  Osoby zainteresowane udziałem w tej formie wsparcia mogą składać formularze zgłoszeniowe w biurze projektu lub sekretariacie szkoły.

             Termin składania formularzy:

  od 25 stycznia do 8 lutego 2019 r.

  Zapraszamy do wzięcia udziału w kursie, który wzbogaca i rozwija wiedzę oraz umiejętności zawodowe!

   

   

  szkolny koordynator projektu

  Aneta Bator         

       

  ZAKOŃCZENIE STAŻY ZAWODOWYCH
  dodany przez Aneta Bator dnia 2018-09-11

  ZAKOŃCZENIE STAŻY ZAWODOWYCH

  dla uczniów Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie

  w ramach projektu „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”

   

  W lipcu i sierpniu 2018 r uczniowie klasy IV TCPG/F w ZSKU w Krośnie odbywali wakacyjne staże zawodowe (druga edycja staży). Pracowali i uczyli się w firmach fotograficznych i poligraficznych w Krośnie i okolicach.

  Uczniowie otrzymali od pracodawców zaświadczenia potwierdzające zdobycie nowych umiejętności i doświadczenia, które będą dodatkowym atutem na rynku pracy po ukończeniu szkoły.

  Staże trwające 4 tygodnie w lipcu 2018 r ukończyło 7 osób, w sierpniu 3 osoby.

   

  Pracodawcy wysoko ocenili wiedzę, umiejętności i kulturę osobistą uczniów naszej szkoły. Cieszymy się, że staże posłużyły nawiązaniu kontaktów z lokalnym rynkiem pracy i rozpowszechnianiu dobrej opinii o ZSKU w środowisku.

  Staże były jednym z elementów realizowanego we współpracy z Urzędem Miasta Krosna projektu „Kształcenie Zawodowe Szansą Rozwoju” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.         

       

  ZAKOŃCZENIE KOLEJNEJ EDYCJI KURSÓW
  dodany przez Aneta Bator dnia 2018-06-30

  ZAKOŃCZENIE KOLEJNEJ EDYCJI KURSÓW

  dla uczniów Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie

  w ramach projektu „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”

   

  W okresie od kwietnia do czerwca 2018 r zakończyły się kolejne kursy zorganizowane dla uczniów Technikum nr 7 w ZSKU kształcących się w zawodach fototechnik i technik cyfrowych procesów graficznych.

   

  • „Kurs fotografii” (84 godziny) prowadzony przez Artura Kuligę ukończyło 10 uczniów z kl. III TCPG
  • „Kurs projektowania i zarzadzania stronami internetowymi” (84 godziny) prowadzony przez Bogdana Skotnickiego ukończyło 10 uczniów z kl. III F
  • „Kurs prowadzenia działalności gospodarczej i ksiąg rachunkowych” (54 godziny) prowadzony przez Marcina Bednarza ukończyło 15 uczniów z kl. IV F i IV TCPG.

   

  Uczniowie wykorzystali okazję rozwoju swoich zainteresowań i z pewnością zwiększyli swoje szanse na wymagającym rynku pracy.

   

  Kursy były jednym z elementów realizowanego we współpracy z Urzędem Miasta Krosna projektu „Kształcenie Zawodowe Szansą Rozwoju” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

            

       

  Rekrutacja na staże wakacyjne
  dodany przez Aneta Bator dnia 2018-05-08

  Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie
  ogłasza nabór uczniów Technikum Nr 7 do udziału w projekcie
  „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”


  Rekrutacja do Projektu przebiegać będzie zgodnie z „Regulaminem rekrutacji” oraz „Harmonogramem realizacji form wsparcia”, które są dostępne na stronie internetowej szkoły (w zakładce projektu) oraz tablicy ogłoszeń (parter, przy salce gimnastycznej).


  Obecnie ogłaszamy nabór uczennic/uczniów Technikum Nr 7
  w Krośnie do niżej wymienionych form wsparcia:

  1)    „Staż zawodowy” - dla zawodu TCPG (technik cyfrowych procesów graficznych)

  oraz dla zawodu F (fototechnik).


  Staż odbywa się w lipcu lub sierpniu 2017 r, u pracodawców z branży związanej z zawodami, w których kształcą się uczniowie, trwa 4 tygodnie (150 godzin), stażyści otrzymują wynagrodzenie.

   

  Niezbędne dokumenty dostępne są na stronie internetowej szkoły oraz w biurze projektu – budynek ZSKU w Krośnie ul. Czajkowskiego 49 - pokój B 305.


  Szczegółowych informacji udziela koordynator szkolny  – Aneta Bator

  Osoby zainteresowane udziałem w tej formie wsparcia mogą składać formularze zgłoszeniowe w biurze projektu .

  Termin składania formularzy:
  od 14 maja do 24 maja 2018 r.

  Zapraszamy do wzięcia udziału w stażach, które wzbogacają i rozwijają wiedzę i umiejętności zawodowe!


  szkolny koordynator projektu
  Aneta Bator

            

       

  Nabór uczniów Technikum Nr 7 do udziału w projekcie „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”
  dodany przez Aneta Bator dnia 2018-01-24

  Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie
  ogłasza nabór uczniów Technikum Nr 7 do udziału w projekcie
   

  „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”

   

  Rekrutacja do Projektu przebiegać będzie zgodnie z „Regulaminem rekrutacji” oraz „Harmonogramem realizacji form wsparcia”, które są dostępne na stronie internetowej szkoły (w zakładce projektu) oraz tablicy ogłoszeń (parter, przy salce gimnastycznej).

  Obecnie ogłaszamy nabór uczennic/uczniów Technikum Nr 7 w Krośnie do niżej wymienionych form wsparcia:


  1)    „Kurs fotografii” - dla zawodu TCPG (technik cyfrowych procesów graficznych) – realizacja planowana od lutego do czerwca 2018 r.

  2)    „Kurs projektowania i zarządzania stronami internetowymi” – dla zawodu F (fototechnik) - realizacja planowana od lutego do czerwca 2018 r.

  3)    „Kurs prowadzenia działalności gospodarczej i ksiąg rachunkowych” -  dla zawodu TCPG i fototechnik - realizacja planowana od marca do czerwca 2018 r.

   

  Niezbędne dokumenty dostępne są na stronie internetowej szkoły oraz w biurze projektu – budynek ZSKU w Krośnie ul. Czajkowskiego 49 - pokój B 305.

  Szczegółowych informacji udziela koordynator szkolny  – Aneta Bator

  Osoby zainteresowane udziałem w poszczególnych formach wsparcia mogą składać formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami w biurze projektu.
          

     Termin składania formularzy:
  od 24 stycznia do 26 stycznia 2017 r.

  oraz


  od 13 lutego do 15 lutego 2017 r.

  Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych kursów, które wzbogacają i rozwijają wiedzę i umiejętności zawodowe!

   

  szkolny koordynator projektu
  Aneta Bator

      Ogłoszenie o naborze PDF >>>  
       

       

  WYJAZD STUDYJNY
  dodany przez Aneta Bator dnia 2017-11-29
   
  2017Nov2922582304347900.jpg

  WYJAZD STUDYJNY
  uczniów Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie
  w ramach projektu „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”

   

  W dniach 9-10 listopada 2017 r. miało miejsce kolejne działanie zaplanowane w projekcie „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”.

   

  Uczniowie klasy III i IV Technikum nr 7 w ZSKU kształcący się w zawodach fototechnik i technik cyfrowych procesów graficznych wzięli udział w wyjeździe studyjnym do zakładów poligraficznych w Krakowie i Rzeszowie.

  Celem wycieczki było zapoznanie uczniów z wyposażeniem i przebiegiem procesu produkcyjnego w zakładach branży poligraficznej. Takie zakłady, to potencjalne miejsca pracy dla uczniów Technikum nr 7 po ukończeniu szkoły.
   

  W pierwszym dniu wyjazdu uczestnicy zwiedzali drukarnię Rafael, która zlokalizowana jest w Krakowie przy ulicy Dąbrowskiego 16.

  Po wizycie w drukarni znalazł się czas na zwiedzanie historycznego i pięknego Krakowa.
  W drugim dniu miał miejsce przejazd do Rogoźnicy koło Rzeszowa, do Zakładu Poligraficznego Offset Druk.  Ten zakład jest bardzo nowoczesny, posiada w pełni zautomatyzowane linie produkcyjne, specjalizuje się w wysokojakościowym druku arkuszowym dużych formatów.

   

  Kierownikiem wycieczki, a zarazem osobą, która włożyła dużo pracy w przygotowanie i zorganizowanie wyjazdu był Pan Bogdan Skotnicki – nauczyciel prowadzący zajęcia informatyczne z przedmiotów zawodowych w technikum. Pozostali opiekunowie, to: Ewa Wajs, Krystyna Wilk i Artur Kuliga – również nauczyciele przedmiotów zawodowych.


  Projekt „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju” współfinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.
   
   

  Wjazd studyjny Kraków 2017         

       

  Nabór uczniów Technikum Nr 7 do udziału w projekcie „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”
  dodany przez Aneta Bator dnia 2017-10-17

  Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie
  ogłasza nabór uczniów Technikum Nr 7 do udziału w projekcie
  „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”

  Rekrutacja do Projektu przebiegać będzie zgodnie z „Regulaminem rekrutacji” oraz „Harmonogramem realizacji form wsparcia”, które są dostępne na stronie internetowej szkoły (w zakładce projektu) oraz tablicy ogłoszeń (parter, przy salce gimnastycznej).

  Obecnie ogłaszamy nabór uczennic/uczniów Technikum Nr 7 w Krośnie w zawodzie TCPG (technik cyfrowych procesów graficznych) oraz F (fototechnik) do udziału w wyjeździe studyjnym do firm poligraficznych w Krakowie i Rogoźnicy koło Rzeszowa.

  Wyjazd odbędzie się w dniach 9-10 listopada 2017 r. Zapraszamy chętnych uczniów kl. III i IV TCPG/F do składania wniosków u szkolnego koordynatora projektu.

  Niezbędne dokumenty dostępne są na stronie internetowej szkoły oraz w biurze projektu – budynek ZSKU w Krośnie ul. Czajkowskiego 49 - pokój B 305.


  Szczegółowych informacji udziela koordynator szkolny  – Aneta Bator
  Osoby zainteresowane udziałem w tej formie wsparcia mogą składać formularze zgłoszeniowe w biurze projektu.

  Termin składania formularzy:
  od 17 października do 24 października 2017 r.

  Zapraszamy do wzięcia udziału w wyjeździe studyjnym,  który wzbogaci wiedzę i umiejętności zawodowe oraz pozwoli na miłe spędzenie czasu!

   

  szkolny koordynator projektu
  Aneta Bator

            

       

  WAKACYJNE STAŻE ZAWODOWE W RAMACH PROJEKTU „Kształcenie Zawodowe Szansą Rozwoju”
  dodany przez Aneta Bator dnia 2017-10-16
   
  2017Oct1716495372418800.jpg

  Uczniowie klasy IV TCPG/F w ZSKU w Krośnie odbywali staże zawodowe w czasie wakacji. Pracowali i uczyli się w firmach fotograficznych, reklamowych
  i poligraficznych w Krośnie i okolicach. Uczniowie otrzymali od pracodawców zaświadczenia potwierdzające zdobycie nowych umiejętności i doświadczenia, które będą dodatkowym atutem na rynku pracy po ukończeniu szkoły.

  Staże trwające 4 tygodnie ukończyli: Klaudia Dziedzic, Gabriela Wityńska, Bernadetta Baran, Angelika Krzywda, Klaudia Szafrańska, Karolina Bulewicz, Oliwia Szteliga, Karolina Gierek, Kacper Klamut, Konrad Nowotyński.

  Pracodawcy wysoko ocenili wiedzę, umiejętności i kulturę osobistą uczniów naszej szkoły. Cieszymy się, że staże posłużyły nawiązaniu kontaktów z lokalnym rynkiem pracy i rozpowszechnianiu dobrej opinii o ZSKU w środowisku.


  Staże są elementem realizowanego we współpracy z Urzędem Miasta Krosna projektu „Kształcenie Zawodowe Szansą Rozwoju” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

   

  Galeria zdjęć

            

       


           

  Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie

  38-400 Krosno, ul. Księdza Piotra Skargi 1

  tel: 13-43-688-21, fax.13-43-224-73

  email: zespol@cku.krosno.pl

   

   

  Copyright © ZSKU Krosno 2022

   

   

  Kursy językowe

  Edoo - neutralne