Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie
 
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W KROŚNIE


Film promocyjny 2023
Data modyfikacji 2023-05-24       

     

Technik fotografii i multimediów
Data modyfikacji 2020-04-14

1. Technik fotografii i multimediów  (wcześniej: fototechnik) zajmuje się projektowaniem, realizacją i obróbką obrazu fotograficznego o różnym charakterze – fotografii reklamowych, reportażowych oraz innych. Efekty pracy technika fotografii i multimediów mogą zostać wykorzystane przy tworzeniu reportaży prasowych, kampanii reklamowych i okolicznościowych, przygotowaniu materiałów do druku, tworzeniu prac multimedialnych na potrzeby Internetu i nie tylko. Reprezentanci tego zawodu współpracują także z instytucjami państwowymi takimi, jak na przykład policja, czy archiwa.

 

2. Informacja dodatkowe

W szkole organizaowane są warsztaty fotograficzne, dodatkowe zajęcia, uczniowie wielokrotnie brali udział w zajęciach i stażach organizowanych w ramach projektów wspólfinasnowanych ze środków EFS.

 

 

3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

Kwalifikacja 1:

AUD.02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu,

Kwalifikacja 2:

AUD.05. Rejestracja projektów graficznych i multimedialnych.

 

Każda kwalifikacja kończy się egzaminem państwowym i wydaniem świadectwa o ukończeniu kwalifikacji w ramach zawodu.

 

4. Sylwetka absolwenta

Jako technik fotografii i multimediów  będziesz się zajmować:

 • organizacją planów zdjęciowych
 • wykonywaniem fotografii studyjnych i w plenerze
 • obsługą programów graficznych przeznaczone do obróbki obrazu cyfrowego
 • przygotowaniem fotografii i prac graficznych przeznaczone do wydruku
 • przygotowaniem prezentacje graficzne i multimedialne
 • wykonywaniem i wdrażaniem internetowych projektów multimedialnych

Pomyślnie zdane egzaminy oraz ukończenie szkoły dają tytuł zawodowy technika fotografii i multimediów, a zdany egzamin maturalny daje szansę kontynuowania nauki na studiach wyższych:  grafika artystyczna, grafika komputerowa, multimedia i grafika komputerowa, fotografia.

 

5. Technik fotografii i multimediów  znajdzie zatrudnienie w:

 • studiach fotograficznych
 • agencjach wydawniczych
 • mediach
 • agencjach reklamowych
 • instytucjach państwowych – policja, archiwa
 • instytucjach zajmujących się cyfryzacją materiałów analogowych
 •  może także prowadzić własną działalność gospodarczą w formie usługowej, np. w zakresie fotografii ślubnej, okolicznościowej.

 

6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

W naszym Technikum Nr 7 uczniowie z kierunku technik fotografii i multimediów  uczą się na legalnym, pełnym oprogramowaniu pakietu Adobe w tym:

 • Photoshop
 • Illustrator
 • InDesign
 • Dreamweaver
 • Flash
 • i inne

Posiadamy profesjonalnie wyposażone studio fotograficzne oraz pracownie takie jak:

 • cyfrowej obróbki obrazu
 • grafiki komputerowej i multimedialnej
 • urządzeń fototechnicznych
 • technik fotograficznych
 • procesów fotograficznych

 

Uczniowie mają do dyspozycji nowoczesny sprzęt fotograficzny, komputerowy, oświetleniowy, urządzenia drukujące, skanery, tablety co pozwala na realizację wszystkich treści programowych na najwyższym możliwym poziomie.

Przy rekrutacji do tego oddziału będą liczone punkty za ocenę z języka polskiego i matematyki i informatyki, oraz jedna najlepsza ocena uzyskana z pośród: języka obcego nowożytnego, plastyki, chemii, zajęć technicznych, zajęć artystycznych.

 

        

     

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
Data modyfikacji 2020-04-14

1. Technik grafiki i poligrafii cyfrowej zajmuje się przygotowywaniem materiałów do drukowania. Obsługuje różnego rodzaju programy graficzne oraz typowe programy do składu komputerowego. Z dostarczonych materiałów w postaci tekstu, wykresów, fotografii, tabel wykonuje za pomocą sprzętu komputerowego obróbkę materiałów graficznych. Wykonuje i publikuje internetowe projekty multimedialne w tym bannery, buttony oraz strony internetowe.

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej jest obecny niemal w każdej agencji reklamowej, we wszystkich firmach wydawniczych oraz drukarniach cyfrowych. Od jego umiejętności zależy bowiem ostateczny wygląd bannerów internetowych, design stron internetowych, ulotek, gazet, czasopism kolorowych oraz książek.

 

2. Informacja dodatkowe

W szkole organizaowane są warsztaty fotograficzne, dodatkowe zajęcia. Uczniowie wielokrotnie brali udział w zajęciach i stażach organizowanych w ramach projektów wspólfinasnowanych ze środków EFS.

 

3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

 • Kwalifikacja 1:

PGF.04. Przygotowywanie, oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych,

 

 • Kwalifikacja 2:

PGF.05 Drukowanie cyfrowe i obróbka druków.

Każda kwalifikacja kończy się egzaminem państwowym i wydaniem świadectwa o ukończeniu kwalifikacji w ramach zawodu.

 

4. Sylwetka absolwenta

Jako technik grafiki i poligrafii cyfrowej będziesz się zajmować:

 • szeroko pojętym przygotowywaniem materiałów do drukowania.
 • obsługą różnego rodzaju programów graficznych oraz typowych programów do składu komputerowego
 • z dostarczonych materiałów w postaci tekstu, wykresów, fotografii, tabel wykonywaniem za pomocą sprzętu komputerowego obróbki materiałów graficznych i tekstu, korekty kolorów, formatowaniem tekstu i grafiki, rozmieszczeniem tekstu i grafiki na arkuszu drukarskim
 • dobieraniem procesów i ustalaniem parametrów drukowania w różnych technikach drukarskich
 • obsługą cyfrowych systemów produkcyjnych stosowanych w poligrafii
 • eksploatacją cyfrowych maszyn i urządzeń drukujących
 • modelowaniem, drukowaniem i obróbką wydruków 3D

 

 

5. Technik grafiki i poligrafii cyfrowej znajdzie zatrudnienie w:

 • wydawnictwach – w przygotowywaniu i projektowaniu publikacji
 • drukarniach – w procesach przygotowawczych i reprodukcyjnych
 • obsłudze maszyn i urządzeń cyfrowych
 • obsłudze cyfrowych systemów zarządzania drukarnią
 • zakładach poligraficznych – m.in. przy projektowaniu opakowań, drukowaniu cyfrowym i dalszej obróbce
 • agencjach reklamowych – m.in. przy projektowaniu gadżetów reklamowych, projektowaniu reklamy zewnętrznej, wystawiennictwie produktów, a także udziału w kampaniach reklamowych,
 • studiach graficznych i fotografii cyfrowej
 • przemyśle (np. w wzornictwie przemysłowym, w przygotowywaniu materiałów do szkoleń zawodowych dla pracowników, w reklamie firm i sprzedaży produktów firmowych),
 • edukacji – np. prowadzeniu komputerowych kursów szkoleniowych,
 • i wielu innych dziedzinach.

 

Perspektywy dalszego kształcenia:

umożliwia podjęcie nauki w szkołach wyższych I stopnia na kierunkach: informatyka, grafika artystyczna, grafika komputerowa, multimedia i grafika komputerowa, papiernictwo i poligrafia umożliwia kontynuację nauki na innych kierunkach związanych z branżą IT i poligrafią 

 

6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

W naszym Technikum Nr 7 uczniowie z kierunku technik grafiki i poligrafii cyfrowej uczą się na legalnym, pełnym oprogramowaniu najnowszego pakietu Adobe w tym:

 • Photoshop
 • Illustrator
 • InDesign
 • Dreamweaver
 • After Effects
 • Animate
 • i inne

Posiadamy profesjonalnie wyposażone pracownie takie jak:

 • cyfrowych technologii graficznych
 • komputerowych technik multimedialnych
 • maszyn poligraficznych i urządzeń cyfrowych
 • poligraficznych procesów przygotowawczych
 • drukowania cyfrowego

Uczniowie mają do dyspozycji sprzęt komputerowy, tablety graficzne, drukarki 3D, drukarki (laserowe, atramentowe), skanery, plotery, bigówki, laminatory, bindownice, gilotyny itp.

Druk 3d na zajęciach

Przy rekrutacji do tego oddziału będą liczone punkty za ocenę z języka polskiego i matematyki i informatyki, oraz jedna z pośród ocen uzyskanych: z języka obcego nowożytnego, plastyki, chemii, zajęć technicznych, zajęć artystycznych.

 

  


Wycieczki dydaktyczne

        

     

Prace uczniów kierunku Technik fotografii i multimediów
Data modyfikacji 2020-04-14

Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów       

     

Prace uczniów kierunku Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
Data modyfikacji 2020-04-15

Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów Prace uczniów       

     

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok 2022/2023
Data modyfikacji 2022-04-07

Uwaga Kandydaci do szkoły!

Jest już harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Szczegóły znajdziesz tutaj.

 

Informacje dotyczące zasad rekrutacji oraz wniosek o przyjęcie do szkoły  będą dostępne na stronie:https://www.nabor.pcss.pl/krosno/szkolaponadpodstawowa/dokumenty


Szczegółowa oferta naszej szkoły

Serdecznie zapraszamy do kontaktu ze szkołą. 

Telefonicznie: 13-43-688-21 lub mailowo: zespol@cku.krosno.pl.

Odpowiemy na wszelkie Państwa wątpliwości.  Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych >>>   
     

     

Film promocyjny
Data modyfikacji 2020-05-28

Zapraszamy do obejrzenia filmu promocyjnego :)

https://drive.google.com/file/d/1kDYv4p913IUDr1j8h9SnSCJNzh08wWG7/view?usp=sharing       

              

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Księdza Piotra Skargi 1

tel: 13-43-688-21, fax.13-43-224-73

email: zespol@cku.krosno.pl

 

 

Copyright © ZSKU Krosno 2022

 

 

Kursy językowe

Edoo - neutralne